شرکت زرین صنعت طوس کیمیا

صنایع ماشین سازی زرین صنعت توس

متخصص در تولید دستگاه وکیوم فرمینگ

شرکت زرین صنعت طوس کیمیا

صنایع ماشین سازی زرین صنعت توس

ما متخصص در تولید دستگاه وکیوم فرمینگ

 • خلاقیت
 • دقت
 • خدمات
 • پشتیبانی
 • تعمیرات
 • ارتقا دستگاه
 • خلاقیت
 • دقت
 • خدمات
 • پشتیبانی
 • تعمیرات
 • ارتقا دستگاه

عمده فعالیتها و مصنوعات ماشین سازی زرین صنعت توس شامل موارد ذیل میباشد:

∇ طراحی و ساخت دستگاههای وکیوم فرمینگ
∇ دستگاه پرس حرارتی
∇ دستگاه سیل حرارتی
∇ بلیستر
∇ فرم فیل سیل
∇ وکیوم بسته بندی
∇ وکیوم روکش ام دی اف
∇ اسکین پک
∇ پرکن مایعات
∇ پرکن تیوپ
∇ پرس وکیوم
∇ وکیوم بسته بندی کیسه
∇ استرچ پالت
∇ شرینک پک تونلی
∇ شرینک پک کاببنی
∇ شرینک اتومات
∇ نقاله
∇ طراحی خطوط تولید و اتوماسیون صنعتی
∇ طراحی ماشین آلات سفارشی و پیشنهادی


صنایع ماشین سازی زرین صنعت توس همچنین بصورت تخصصی بر روی طراحی و ساخت دستگاهای وکیوم فرمینگ فعالیت میکند.

 

∇ طراحی و ساخت دستگاههای وکیوم فرمینگ
∇ دستگاه پرس حرارتی
∇ دستگاه سیل حرارتی
∇ بلیستر
∇ فرم فیل سیل
∇ وکیوم بسته بندی
∇ وکیوم روکش ام دی اف
∇ اسکین پک
∇ پرکن مایعات
∇ پرکن تیوپ

∇ پرس وکیوم
∇ وکیوم بسته بندی کیسه
∇ استرچ پالت
∇ شرینک پک تونلی
∇ شرینک پک کاببنی
∇ شرینک اتومات
∇ نقاله
∇ طراحی خطوط تولید و اتوماسیون صنعتی
∇ طراحی ماشین آلات سفارشی و پیشنهادی

صنایع ماشین سازی زرین صنعت توس همچنین بصورت تخصصی بر روی طراحی و ساخت دستگاهای وکیوم فرمینگ فعالیت میکند.

نمونه کارها

دستگاه شیرینک

دستگاه بسته بندی

دستگاه پرس حرارتی

دستگاه وکیوم فرمینگ

دستگاه پرکن تیوپ

از تولیدات ما دیدن کنید

تولیدات داخلی ، خلاقیت ، کیفیت ، پشتیبانی

از تولیدات ما دیدن کنید

تولیدات داخلی ، خلاقیت ، کیفیت ، پشتیبانی

وکیوم فرمینگ

متخصص در تولید دستگاه وکیوم فرمینگ

دستگاههای وکیوم فرمینگ شامل دستگاه وکیوم فرمینگ اتومات ـ دستگاه وکیوم فرمینگ دستی و وکیوم فرمینگ نیمه اتومات میباشد.
دستگاه وکیوم فرمینگ به دو گروه وکیوم فرمینگ نازک کاری و وکیوم فرمینگ ضخیم کاری تقسیم میشود.
زمینه کاری و کاربرد وکیوم فرمینگ نازک کاری بیشتر در جهت تولید قطعات طلقی جهت بسته بندی قطعات و همچنین تولید ظروف یکبار مصرف خاص میباشد.
از دستگاه وکیوم فرمینگ ضخیم کاری جهت تولید قطعات طلقی ضخیم از جمله قابهای محافظ ، بدنه چمدان ، قطعات داخلی یخچال ، قالبهای سنگ مصنوعی و غیره استفاده میشود.
دستگاههای وکیوم فرمینگ قادر به فرمدهی طلقهای abs.ps.pvc.pet میباشد.

وکیوم فرمینگ

متخصص در تولید دستگاه وکیوم فرمینگ

 

دستگاههای وکیوم فرمینگ شامل دستگاه وکیوم فرمینگ اتومات ـ دستگاه وکیوم فرمینگ دستی و وکیوم فرمینگ نیمه اتومات میباشد.
دستگاه وکیوم فرمینگ به دو گروه وکیوم فرمینگ نازک کاری و وکیوم فرمینگ ضخیم کاری تقسیم میشود.
زمینه کاری و کاربرد وکیوم فرمینگ نازک کاری بیشتر در جهت تولید قطعات طلقی جهت بسته بندی قطعات و همچنین تولید ظروف یکبار مصرف خاص میباشد.
از دستگاه وکیوم فرمینگ ضخیم کاری جهت تولید قطعات طلقی ضخیم از جمله قابهای محافظ ، بدنه چمدان ، قطعات داخلی یخچال ، قالبهای سنگ مصنوعی و غیره استفاده میشود.
دستگاههای وکیوم فرمینگ قادر به فرمدهی طلقهای abs.ps.pvc.pet میباشد.