آدرس کارگاه

ایران ، مشهد ، کیلومتر۳ جاده کلات ، گرجی ۱ ، جلیلیان۲ ، پلاک۲

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه ۸:۰۰ – ۱۸:۰۰

شماره تماس

۰۵۱۹۱۰۱۰۰۶۳ / ۰۹۱۵۵۲۰۷۷۹۶ / ۰۹۳۸۹۷۹۴۶۹۷