آدرس کارگاه

ایران ، مشهد ، کیلومتر۳ جاده کلات ، گرجی ۲/۷، انتهای صنعت ۴

ساعات کاری

شنبه تا پنج شنبه

شماره تماس

۰۹۱۵۵۲۰۷۷۹۶ / ۰۹۳۸۹۷۹۴۶۹۷